Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
AENEAS - Attaining Energy Efficient Mobility in an Ageing Society Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Edycja I i II) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Edycja I,II,III) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywny Powrót Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Aktywny Start Młodzieży Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Bariery zamieniamy na szanse Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
CASE – Cities Against Social Exclusion (CASE – Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu) Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA 2004-2006 zrealizowany
CITISPYCE- Zwalczanie nierówności poprzez innowacyjne społeczne praktyki na rzecz młodych ludzi w miastach Europy 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Daj szansę! Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany