Aktywny Powrót

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
3 000 000 PLN
Wartość dofinansowania:
2 212 200 PLN
Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2006-3-1
Realizacja do:
2007-12-31
Miejsce realizacji:
Wąwozowa 34, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

W okresie od 01.03.2006 r. do 31.12.2007 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizował projekt pn. „Aktywny powrót” – skierowany do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w tut. urzędzie przez okres nie dłuższy niż 2 lata, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

W projekcie uczestniczyło 688 osób (359 kobiet; 329 mężczyzn), w tym 167 osób (83 kobiety; 84 mężczyzn) bezrobotnych długotrwale.W szkoleniach wzięło udział 650 osób (327 kobiet; 323 mężczyzn), na przygotowane zawodowe w miejscu pracy skierowano 29 osób (27 kobiet; 2 mężczyzn). Dla 169 osób (73 kobiety; 96 mężczyzn) wypłacono  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 214 osób (122 kobiety; 92 mężczyzn) skorzystało z usług pośrednictwa pracy. Każdy beneficjent ostateczny otrzymał wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego.

Projekt został zrealizowany w ramach programu SPO RZL Działanie 1.3. "Przeciwdziałanie i zwalcznie długotrwałego bezrobocia".