Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
Daj szansę! Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 w trakcie realizacji
Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) 2014-2020 w trakcie realizacji
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning Program Komisji Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme). 2014-2020 w trakcie realizacji
PARK4SUMP Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji