Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Bariery zamieniamy na szanse Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Daj szansę! Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Innowacyjność na rzecz tworzenia w Unii Europejskiej warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym Dyrekcja Generalna - Sieci komunikacyjne, treści i technologie (CNECT) 2007-2013 w trakcie realizacji
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 w trakcie realizacji
PUSH & PULL Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Rodzicu nie jesteś sam! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
SIFORAGE – Innowacje społeczne dla aktywnego i zdrowego starzenia się dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego Dyrekcja Generalna ds. badań i innowacji Komisji Europejskiej 2007-2013 w trakcie realizacji
SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food Program Europa Centralna Projekt Slow Food 2014-2020 w trakcie realizacji
URB-INCLUSION Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
Urban Green Belts Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
VeloCitta Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji