Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
AR.C.H.ETHICS - Dissonant Urban Heritage as labs of democracy Urbact IV 2021-2027 w trakcie realizacji
ATELIER - AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CoFarm4Cities Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2021-2027 w trakcie realizacji
Cyberbezpieczny Kraków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 2021-2027 w trakcie realizacji
FEMACT Cities Urbact IV 2021-2027 w trakcie realizacji
FuturHist Horyzont Europa 2021-2027 w trakcie realizacji
Kalejdoskop możliwości Fundusze Europejskie dla Małopolski - Europejski Fundusz Społeczny Plus 2021-2027 w trakcie realizacji
LIFE - People-Driven: Adapting Cities for Tomorrow Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
Małopolska - cel podróży Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Małopolska Chmura Edukacyjna - edycje I - VII Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
MINEV - Waste Minimization in Large Events Interreg Europa 2021-2027 w trakcie realizacji
MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 2014-2021 w trakcie realizacji
NEEST - NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji