Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
AR.C.H.ETHICS - Dissonant Heritage Cities Urbact IV 2021-2027 w trakcie realizacji
ATELIER - AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CoFarm4Cities Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2021-2027 w trakcie realizacji
Dynaxibility4CE - Capacities for dynamic and flexible planning for low-carbon mobility trends and policies in Central Europe Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 w trakcie realizacji
EKO-TEAM Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
FEMACT Cities Urbact IV 2021-2027 w trakcie realizacji
Handshake - Enabling the transferability of cycling innovations and assessment of its implications Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Kalejdoskop możliwości Fundusze Europejskie dla Małopolski - Europejski Fundusz Społeczny Plus 2021-2027 w trakcie realizacji
Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
LIFE - People-Driven: Adapting Cities for Tomorrow Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji