Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Projekt zintegrowany LIFE pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
Rodzicu nie jesteś sam! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
RU:RBAN - Resilient Urban Agriculture Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food Program Europa Centralna Projekt Slow Food 2014-2020 w trakcie realizacji
Urban Green Belts Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
W sile wieku Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji