Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
NEEST - NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
PARK4SUMP - strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Projekt zintegrowany LIFE pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
RESHeat - Renawable energy system for residential building heating and electricity production Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
SMART EPC - NEXT GENERATION OF ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 2014-2021 w trakcie realizacji
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
W sile wieku 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 2014-2020 w trakcie realizacji
Zawsze rodzina Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji