Projekty rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Mieszkamy pod bezpiecznym dachem Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 w trakcie realizacji
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji