Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji