Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 18 073 525,93 PLN
Wartość dofinansowania: 10 992 995,17 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

ZBK

Okres programowy: 2014-2020
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2019-1-1
Realizacja do: 2023-6-30

Opis projektu

Projekt polega na rekultywacji zdegradowanego obszaru po militarnego, poprzez odsłonięcie zburzonych częściowo w trakcie II wojny światowej, a także zdewastowanych w kolejnych latach obiektów tj. bastionów I, II i III wraz z łączącymi je kurtynami, kaponierami, zabudowaniami, formami ziemnymi ostrogów bramnych, ciągami komunikacyjnymi dla funkcji ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych dla mieszkańców Krakowa i turystów. Pierwszym elementem realizowanego projektu będzie usunięcie drzew będących samosiejkami, a rosnących na murach poszczególnych zasypanych budowli fortecznych. W ramach projektu zostaną wykonane prace ziemne związane z odsłonięciem murów poszczególnych obiektów tj. Bastionów I, II i III, dwóch kaponier oraz fragmentów muru stanowiących kurtyny oraz ostrogi bramne. Istnieje możliwość, iż w trakcie prac ziemnych zostaną znalezione kolejne fragmenty zabudowań, dlatego niezbędne jest wykonywanie prac archeologicznych. Prace ziemne obejmą również pogłębienie fosy, w celu osiągnięcia jej oryginalnego poziomu. Niezbędne będzie zagęszczenie gruntu dna fosy, obydwu stoków fosy oraz zabezpieczenie ich przed osuwaniem. W związku z dużym zawilgoceniem terenu konieczne będzie wykonanie drenażu terenu w celu zabezpieczenia konserwowanych murów przed przyszłym zawilgoceniem. Mury należy poddać pracom konserwatorskim poprzez uzupełnienie brakujących fragmentów, spoinowanie i zabezpieczenie przed niszczeniem, dodatkowo fragmenty muru muszą zostać zrekonstruowane by wyrównać ich poziom. Należy wykonać instalacje elektryczne, które obejmują oświetlenie terenu w zakresie oświetlenia podstawowego oraz iluminacji poszczególnych obiektów budowlanych. W ramach prac budowlanych zostanie też park wyposażony w tablice informacyjne, tyflografiki, małą architekturę oraz oznaczenie ścieżek edukacyjnych, widokowych, przyrodniczych.