Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS Borek Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę „Kazimierz-Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Gospodarka Odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I Fundusz Spójności przedakcesyjny zrealizowany
Gospodarka wodno–ściekowa w Krakowie – etap I Fundusz Spójności 2004-2006 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany