Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
5 759 472,95 PLN
Wartość dofinansowania:
4 225 758,54 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-6-14
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie jakości publicznej infrastruktury transportowej poprzez stworzenie trasy rowerowej o długości ok. 4 000 m w skład której wchodzi: ścieżka rowerowa (ok. 3 350 m) i ciąg pieszo - rowerowy (ok. 650 m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wiaty przystankowe, barierosiedziska). Przeprowadzona zostanie ponadto modernizacja oświetlenia ulicznego.

Przebieg ścieżki rowerowej zaplanowano w następujący sposób:

- w ul. Piasta Kołodzieja - od pętli tramwajowej do ronda Piastowskiego, po obu stronach ulicy,

- w ul. Mikołajczyka - od ronda Piastowskiego do istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie wiaduktu nad ul. Okulickiego, po obu stronach ulicy,

- w ul. Srebrnych Orłów - po obu stronach ulicy,

- w ul. Wiślickiej - po wschodniej stronie ulicy.

Utworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej wysokiej jakości ułatwia mieszkańcom codzienną mobilność i turystykę weekendową oraz zapewni dostępność rowerem wszystkich potencjalnych źródeł i celów podróży, w tym miejsc użyteczności publicznej.