Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 zrealizowany
Cyberbezpieczny Kraków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 2021-2027 w trakcie realizacji
DEMOS Udział obywateli w zarządzaniu miastem 5 Program Ramowy Unii Europejskiej przedakcesyjny zrealizowany
Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Małopolski System Informacji Turystycznej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
PPP-nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne dla Krakowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozwój systemu zarządzania Urzędem Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
TASKFORCOME Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 zrealizowany
Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych GMK Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji