Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
619 500,17
Wartość dofinansowania:
496 170,17
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Administracja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-1-1
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 161 156,74 zł.

Projekt realizowany jest wraz z następującymi Partnerami:

• Gmina Biskupice

• Miasto Jordanów

• Gmina Libiąż

• Gmina Zabierzów

• Gmina Skawina.

Rezultat

Projekt ma przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Jordanów, Libiąż, Zabierzów.

Grupą docelową projektu jest 6 urzędów wskazanych Gmin oraz ich pracownicy. W ramach projektu przewidziano:

• szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami, a także szkolenia ogólne, dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę obsługi klienta i łatwiejszy dostęp do informacji publicznej;

• dedykowane badanie satysfakcji klienta wg wspólnej metodologii nakierowane na poznanie opinii przedsiębiorców o usługach publicznych w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami; po badaniach zostaną wdrożone działania usprawniające obsługę przedsiębiorców; JST będą miały możliwość wymiany dobrych praktyk, porównania wyników w ramach benchmarkingu;

• opracowanie planu zarządzania nieruchomościami GMK;

• rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Skawina.

Dedykowany charakter szkoleń zapewni dostosowanie ich programu do potrzeb JST, umożliwi wybór trenera z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem oraz zapewni optymalny koszt szkolenia w stosunku do jakości.

Szkolenia z obsługi klientów będą realizowane jako cykl szkoleniowy, tj. „szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie – praca” z wykorzystaniem zróżnicowanych, aktywnych form pracy.

Odstęp między szkoleniami da okazję do praktykowania nowych umiejętności w pracy, ponowne szkolenie podniesie poziom krzywej zapamiętywania i motywacji. Głównym efektem projektu będzie usprawnienie pracy urzędów JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz zarządzania nieruchomościami.

Rezultat ten zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie oraz podniesieniu kompetencji kadr urzędów JST. Wszystkie szkolenia będą się odbywać zgodnie z harmonogramem, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Harmonogram szkoleń