Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 619 500,17
Wartość dofinansowania: 496 170,17
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Administracja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-1-1
Realizacja do: 2019-4-30

Opis projektu

Gmina Miejska Kraków realizowała projekt „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 161 156,74 zł.

Projekt realizowany był z następującymi Partnerami:

• Gmina Biskupice

• Miasto Jordanów

• Gmina Libiąż

• Gmina Zabierzów

• Gmina Skawina.

Rezultat

Projekt miał na celu przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Jordanów, Libiąż, Zabierzów.

Grupą docelową projektu było 6 urzędów wskazanych Gmin oraz ich pracownicy. W ramach projektu przewidziano:

• szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami, a także szkolenia ogólne, dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę obsługi klienta i łatwiejszy dostęp do informacji publicznej;

• dedykowane badanie satysfakcji klienta wg wspólnej metodologii nakierowane na poznanie opinii przedsiębiorców o usługach publicznych w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami; po badaniach zostaną wdrożone działania usprawniające obsługę przedsiębiorców; JST będą miały możliwość wymiany dobrych praktyk, porównania wyników w ramach benchmarkingu;

• opracowanie planu zarządzania nieruchomościami GMK;

• rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Skawina.

Dedykowany charakter szkoleń zapewniał dostosowanie ich programu do potrzeb JST, umożliwił wybór trenera z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem oraz zapewnił optymalny koszt szkolenia w stosunku do jakości.

Szkolenia z obsługi klientów były realizowane jako cykl szkoleniowy, tj. „szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie – praca” z wykorzystaniem zróżnicowanych, aktywnych form pracy.

Odstęp między szkoleniami dawał okazję do praktykowania nowych umiejętności w pracy, ponowne szkolenie podnosiło poziom krzywej zapamiętywania i motywacji. Głównym efektem projektu jest usprawnienie pracy urzędów JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz zarządzania nieruchomościami.

Rezultat ten został osiągnięty dzięki rozpoznaniu potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie oraz podniesieniu kompetencji kadr urzędów JST. Wszystkie szkolenia odbywały się zgodnie z harmonogramem, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Harmonogram szkoleń