Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
AENEAS - Attaining Energy Efficient Mobility in an Ageing Society Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Akademia Młodych Matematyków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Aktywny Powrót Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Aktywny Start Młodzieży Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Azymut kariery edukacyjno-zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Bariery zamieniamy na szanse Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności” 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CASE – Cities Against Social Exclusion (CASE – Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu) Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA 2004-2006 zrealizowany
CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CENTRAL MARKETS - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Chorus. Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej Program URBACT 2004-2006 zrealizowany
CITISPYCE- Zwalczanie nierówności poprzez innowacyjne społeczne praktyki na rzecz młodych ludzi w miastach Europy 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Czysty Kraków - lepsze życie Mechanizm Finansowy EOG (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
DAĆ SZANSĘ Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
DEMOS Udział obywateli w zarządzaniu miastem 5 Program Ramowy Unii Europejskiej przedakcesyjny zrealizowany