Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
AENEAS - Attaining Energy Efficient Mobility in an Ageing Society Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Akademia Młodych Matematyków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Edycja I i II) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Edycja I,II,III) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Aktywny Powrót Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Aktywny Start Młodzieży Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Azymut kariery edukacyjno-zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Bariery zamieniamy na szanse Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności” 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CASE – Cities Against Social Exclusion (CASE – Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu) Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA 2004-2006 zrealizowany