Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Akademia Młodych Matematyków

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 1 377 720,84 PLN
Wartość dofinansowania: 1 377 720,84 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2009-8-1
Realizacja do: 2011-9-30

Opis projektu

W ramach projektu „Akademia Młodych Matematyków"  realizowany był program rozwojowy 43 krakowskich samorządowych szkół podstawowych. Dotyczy placówek nr: 1, 3, 5, 18, 25, 26, 36, 37, 38, 41, 43, 51, 54, 56, 58, 61, 64, 66, 78, 80, 82, 86, 88, 91, 92, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 109, 113, 114, 126, 133, 140, 144, 148, 151, 155, 158, 162.

Zadaniem szkół było stworzenie takiego stylu i metod pracy, które pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, rozbudzą ich ambicje i wzmocnią zainteresowanie uczniów dalszym kształceniem. Standardowy program nauczania realizowany podczas lekcji nie jest wystarczający.  Z tego względu konieczne było organizowanie zajęć pozalekcyjnych, odpowiadających specyficznym potrzebom określonych grup uczniów, które prowadzono przy użyciu aktywizujących metod nauczania w ramach zajęć modułowych, warsztatowych oraz terenowych.

Projekt przewidywał podniesienie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej edukacji. Poprzez kompetencje kluczowe rozumie się tu wiedzę w zakresie  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej dla celów edukacyjnych. Szczególnym rodzajem aktywizacji uczniów oraz swoistym ćwiczenia charakteru jest wykorzystanie pracy zespołowej przy długoterminowych pracach matematycznych. Tak zorganizowane zajęcia posłużyły do nabycia postaw prospołecznych oraz wykształcenia odpowiedzialności , wytrwałości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Praca zespołowa związana z rywalizacją międzyzespołową - drużyny tworzyły i przedstawiały prezentacje multimedialne, stanowiące podsumowanie ich wysiłków.

Projekt niósł również zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej. Wyposażono w pomoce dydaktyczne 43 szkolne pracownie matematyczne.