Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
CASE – Cities Against Social Exclusion (CASE – Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu) Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA 2004-2006 zrealizowany
Chorus. Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej Program URBACT 2004-2006 zrealizowany
Kwartał Św.Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Nowa Huta – Nowa Szansa EQUAL 2004-2006 zrealizowany
Park Zabłocie - Stacja Wisła Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
SECOND CHANCE - From Industrial Use to Creative Impulse Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
Spotkajmy się na podwórku - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
URB-INCLUSION Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
URBANITAS – rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Program URBACT 2004-2006 zrealizowany
USER - Changes and conflicts in using public spaces Program URBACT 2007-2013 zrealizowany
Urban Green Belts Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Vitalcities Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji