Chorus. Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
20 000 EUR
Wartość dofinansowania:
20 000 EUR
Jednostka Realizująca:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Rewitalizacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2004-11-1
Realizacja do:
2006-11-30
Opis projektu

Uczestnictwo Krakowa w sieci Chorus pozwoliło miastu na aktywność na forum wymiany doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi, których działania skupiały się na tematyce fizycznej regeneracji miast.

Uczestnicy sieci: 

Francja
- BASTIA

Belgia - ANDERLECHT

Hiszpania - TOLEDO 

Austria
- GRAZ

Włochy - SIRACUSA, NEAPOL, COSENZA, FOGGIA

Portugalia - VILA DO CONDE

Grecja - VOLOS

Hiszpania - OURENSE, GIRONA

Irlandia Płn. - BELFAST

Przedsięwzięcie polegało na wymianie informacji i doświadczeń, wynikających z programu URBAN i Miejskich Projektów Pilotażowych (UPP), z zakresu zagadnień ekonomicznych, socjalnych i kulturowych związanych z zachowaniem dziedzictwa narodowego:

  • rewitalizacja historycznych obszarów miejskich,
  • odnowa miast głównie pod kątem ratowania narodowego dorobku kulturowego,
  • waloryzacja dóbr kultury w celu ożywienia rozwoju miasta,

Zadaniami projektu było wypracowanie wspólnych strategii trwałej współpracy, utworzenie stałego centrum obserwacji działań związanych z dziedzictwem narodowym, szukanie rozwiązań dla problemów.