Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
AENEAS - Attaining Energy Efficient Mobility in an Ageing Society Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności” 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
Czysty Kraków - lepsze życie Mechanizm Finansowy EOG (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
Europejsko – Chińska sieć współpracy w celu doskonalenia dziedziny gospodarki odpadami komunalnym Program ASIA- PRO ECO II współfinansowany przez Biuro Współpracy EUROPAID 2004-2006 zrealizowany
Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Gospodarka Odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I Fundusz Spójności przedakcesyjny zrealizowany
Gospodarka wodno–ściekowa w Krakowie – etap I Fundusz Spójności 2004-2006 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT AIR Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 w trakcie realizacji
IUWMM – Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami w Aglomeracjach Wielkomiejskich Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA 2004-2006 zrealizowany
Life Cycle Program akcji wspólnotowej w dziedzinie zdrowia publicznego (2003 - 2008) 2007-2013 zrealizowany
Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany