Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
AENEAS - Attaining Energy Efficient Mobility in an Ageing Society Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
ATELIER - AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności” 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CoFarm4Cities Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2021-2027 w trakcie realizacji
Czysty Kraków - lepsze życie Mechanizm Finansowy EOG (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
Dynaxibility4CE - Capacities for dynamic and flexible planning for low-carbon mobility trends and policies in Central Europe Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 zrealizowany
EKO-TEAM Horyzont 2020 2014-2020 zrealizowany
Europejsko – Chińska sieć współpracy w celu doskonalenia dziedziny gospodarki odpadami komunalnym Program ASIA- PRO ECO II współfinansowany przez Biuro Współpracy EUROPAID 2004-2006 zrealizowany
FuturHist Horyzont Europa 2021-2027 w trakcie realizacji
Gardeniser Plus Erasmus Plus 2014-2020 zrealizowany
Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Gospodarka Odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Norweski Mechanizm Finansowy (2004-2009) 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I Fundusz Spójności przedakcesyjny zrealizowany
Gospodarka wodno–ściekowa w Krakowie – etap I Fundusz Spójności 2004-2006 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 zrealizowany