Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 30 678 EUR
Wartość dofinansowania: 30 678 EUR
Jednostka Realizująca:

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Okres programowy: 2002-2006
Temat: Drogi i transport, Ochrona środowiska,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2007-8-1
Realizacja do: 2012-7-31

Opis projektu


Inicjatywa CIVITAS adresowana jest do miast, które chcą wpływać na realizowaną politykę transportową i podążać w kierunku "czystego" transportu miejskiego. Program CIVITAS II to rozwojowe, przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe, którego celem jest wprowadzenie w życie idei zrównoważonego rozwoju metropolii poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć takich jak: wprowadzenie do komunikacji miejskiej pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (sprężony gaz ziemny), sukcesywne rozszerzanie strefy ograniczonego ruchu, wspieranie czystych systemów transportu indywidualnego (rowery) czy realizacja pakietu działań edukacyjno - promocyjnych.

Projekt CATALIST, realizowany w ramach programu CIVITAS II, dotyczy w szczególności rozpowszechniania idei CIVITAS oraz transferu "dobrych praktyk" pomiędzy miastami-uczestnikami projektów CIVITAS.

Działalność w ramach projektu polega głównie na uczestnictwie w spotkaniach, wymianie informacji między miastami europejskimi, opracowywaniu planów dalszych działań. Projekt nie obejmuje wdrażania konkretnych działań czy też budowy lub modernizacji infrastruktury. Działania przewidziane dla Krakowa to Interaktywna Współpraca :
- promowanie innowacyjnych środków transportu (Działanie 2.2.2),
- promowanie zintegrowanych strategii opłat i ograniczeń dostępu (Działanie 2.2.5),
- promowanie "czystych" paliw i pojazdów napędzanych tymi paliwami (Działanie 2.2.7).

Więcej informacji o projekcie CATALIST na stronie WWW.