Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS Borek Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Daj szansę! Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Life Cycle Program akcji wspólnotowej w dziedzinie zdrowia publicznego (2003 - 2008) 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych... Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja DPS w Krakowie ul. Łanowa 41 – budynek 41b Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla sms. im. G. Narutowicza w Krakowie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Modernizacja pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego i lądowiska wraz z zakupem urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie... Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Projekt zintegrowany LIFE pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Rodzicu nie jesteś sam! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Streetwork - skuteczny kontakt z klientem Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
W sile wieku 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany