Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla sms. im. G. Narutowicza w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
10 101 856,25 PLN
Wartość dofinansowania:
6 555 447,66 PLN
Jednostka Realizująca:

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Zdrowie,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2004-12-7
Realizacja do:
2006-1-30
Opis projektu


Projekt obejmował:

1.  Modernizację pomieszczeń dla potrzeb :

- utworzenia obszaru resuscytacji zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), w tym adaptacja pomieszczeń pod salę operacyjną w obszarze resuscytacji zabiegowej oraz zakup nowych aparatów do systemu Ratownictwa Medycznego,

- utworzenia  Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, w tym pełne wyposażenie nowopowstałego oddziału,

- utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii, w tym doposażenie i częściowa wymiana zużytego sprzętu,

- scalenia Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.

2.  Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej - RTG, USG, KT. 

3.  Przystosowanie obiektu do poruszania się osób niepełnosprawnych: parkingi i miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku szpitala, wymiana urządzeń dźwigowych na przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.