Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rodzicu nie jesteś sam!

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 1 113 999,60
Wartość dofinansowania: 1 045 660,60
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Zdrowia

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Zdrowie,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-10-1
Realizacja do: 2020-3-31

Opis projektu

W dniu 29.09.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Celem głównym projektu był transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu adaptacji do roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka.

Wypracowane rozwiązanie oparte było o współpracę międzysektorową pomiędzy JST, NGO a partnerem ponadnarodowym.

Doświadczenia niemieckie pozwoliły na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wsparcia rodzin tuż po narodzeniu dziecka. Długoletnie doświadczenie partnera niemieckiego, który realizował system wczesnego wspomagania dla młodych rodzin w trudnej sytuacji społecznej od 2014 r. podniosło jakość planowanych do wdrożenia rozwiązań oraz pozwoliło na przygotowanie szeroko rozbudowanej sieci wsparcia.

Projekt realizowany był dzięki współpracy ponadnarodowej, modelu wczesnego wsparcia rodzin po narodzeniu dziecka, obejmującego dostęp do wysokiej jakości usług socjalnych oraz z zakresu opieki zdrowotnej, wpływających na adaptację młodych rodzin do roli opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza rodzin w trudnej sytuacji społecznej.

Projekt wpływał wprost na realizacje celu szczegółowego POWER, tworząc i realizując nowe założenia polityki publicznej polegającej na wczesnym wsparciu rodziców, którym urodziło się dziecko.