Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 623 801,81
Wartość dofinansowania: 592 534,61
Jednostka Realizująca:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Zdrowie,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-4-1
Realizacja do: 2019-3-31

Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych generujących zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnych stadiach, zwiększenie odsetka 5-letnich przeżyć, obniżenie umieralności i obniżenie kosztów leczenia w skali kraju, zwiększające szanse na przeżycie pacjenta i powrót do pełni zdrowia poprzez następujące zadania, które zaplanowano w projekcie:

1) realizację badań profilaktycznych,

2) działania informacyjno-edukacyjne zachęcające do realizacji badań profilaktycznych,

3) ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych dla osób zgłaszających problem z dojazdem na badanie lub problem z zapewnieniem opieki nad osobą niesamodzielną pozostającą pod opieką osoby badanej.

Projekt zakładał przebadanie 600 osób z następujących grup docelowych:

-w wieku 50-65 lat,

-w wieku 40-49 lat które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

-w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

Rezultat

Głównym rezultatem realizacji projektu był wzrost liczby osób, które zgłosiły się na badania profilaktyczne.