Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
16 428 992,83 PLN
Wartość dofinansowania:
7 856 581,65 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Budynków Komunalnych

Okres programowy:
2014-2020
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2015-12-21
Realizacja do:
2020-2-29
Opis projektu

Głównym celem w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie, której potencjalny efekt będzie znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO2, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę dostępu do służby ochrony zdrowia mieszkańców.

Zgodnie z w.w. założeniami projekt zakłada oszczędność energii i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie Krakowa.

Projekt zakłada, że 34 budynki przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji . Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres Termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzone audyty energetyczne.

Projekt będzie skutkować redukcją CO2 i będzie obejmował docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i regulacja bądź regulacja wew. instalacji CO.