Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 11 740 933,96 PLN
Wartość dofinansowania: 4 427 189,85 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Budynków Komunalnych

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Ochrona środowiska, Zdrowie,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2019-1-1
Realizacja do: 2021-9-30

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 15 budynków przychodni zdrowia, pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Projekt obejmuje budynki przychodni zdrowia, w których działają podmioty świadczące usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie dotyczy podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki szpitalnej w związku z powyższym nie podlega wymogom realizacji projektu w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt stanowi uzupełnienie realizowanego przez Beneficjenta projektu termomodernizacji 19 budynków przychodni zdrowia. Zakres rzeczowy obejmował będzie kompleksową modernizację energetyczną 15 budynków przychodni zdrowia obejmująca prace termomodernizacyjne związane z dociepleniem budynku oraz prace związane regulacją/wymianą instalacji CO.