Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W sile wieku 2

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 3 899 615,50 PLN
Wartość dofinansowania: 3 616 113,34 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Zdrowie,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 1-7-2020
Realizacja do: 28-9-2023

Opis projektu

Adresatami projektu byli niesamodzielni mieszkańcy Krakowa po 60 r.ż., którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają specjalistycznej opieki i oddziaływań terapeutycznych oraz ich opiekunowie faktyczni.

Projekt zakładał uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki (Klub Samopomocy–Specjalistyczny) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację starszym osobom niesamodzielnym po przebytym udarze mózgu, z chorobą Alzheimera lub zespołami otępiennymi; 18 nowych miejsc.

Uruchomienie nowej placówki w znacznym stopniu przyczyniło się do pozostawania osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania.

Zgodnie z Rekomendacjami do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację na terenie Małopolski, osoby starsze zostały objęte usługami opiekuńczo pielęgnacyjnymi, aktywizująco usprawniającymi oraz wspomagającymi.

Realizacja Projektu zakładała również oddziaływanie względem opiekunów faktycznych poprzez ich edukację, wsparcie i poradnictwo specjalistyczne. Efekt projektu to polepszenie warunków codziennego funkcjonowania osób starszych i ich rodzin.