Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W sile wieku 2

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 3 899 615,50 PLN
Wartość dofinansowania: 3 616 113,34 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Zdrowie,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 1-7-2020
Realizacja do: 28-9-2023

Opis projektu

Adresatami Projektu są niesamodzielni mieszkańcy Krakowa po 60 r.ż., którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają specjalistycznej opieki i oddziaływań terapeutycznych oraz ich opiekunowie faktyczni.

Projekt zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki (Klub Samopomocy–Specjalistyczny) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację starszym osobom niesamodzielnym po przebytym udarze mózgu, z chorobą Alzheimera lub zespołami otępiennymi; 18 nowych miejsc. Uruchomienie nowej placówki w znacznym stopniu przyczyni się do pozostawania osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowić będzie istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu.

Zgodnie z Rekomendacjami do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osobom starszym na terenie Małopolski, osoby starsze zostaną objęte usługami opiekuńczo pielęgnacyjnymi, aktywizująco usprawniającymi oraz wspomagającymi. Realizacja Projektu zakłada również oddziaływania względem opiekunów faktycznych poprzez ich edukację, wsparcie i poradnictwo specjalistyczne.

Działania projektu ukierunkowane będą na polepszenie warunków codziennego funkcjonowania osób starszych i ich rodzin.