Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Daj szansę!

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 7 716 504,42
Wartość dofinansowania: 6 559 028,75
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Biuro Zdrowia

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Zdrowie,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2018-3-1
Realizacja do: 2020-8-31

Opis projektu

Głównym celem projektu było podjęcie lub powrót do pracy przez rodziców dzieci do lat 3, w tym w szczególności rodziców dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w żłobkach samorządowych.

Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy w wyniku braku możliwości opieki nad dzieckiem nie są w stanie wrócić na rynek pracy.

Cele szczegółowe projektu:

a) tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc)

b) dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc)

 

Realizatorzy projektu:

1) Żłobek Samorządowy Nr 18, ul. Mazowiecka 30a,

2) Żłobek Samorządowy Nr 19, ul. Świtezianki 7,

3) Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6,

4) Żłobek Samorządowy Nr 23, ul. Słomiana 7,

5) Żłobek Samorządowy Nr 27, os. Kazimierzowskie 28,

6) Żłobek Samorządowy Nr 30, ul. Majora 18.

 

Rezultat

Produkty projektu:

1) Utworzenie nowych miejsc (7 miejsc w 2 żłobkach) i dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (145 miejsc w 6 żłobkach) tj. łącznie 152 miejsca.

W 2018 r. środki unijne zostaną przeznaczone na dostosowanie żłobków do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (łączna kwota 1 215 400,02 zł):

a) wykonanie placów zabaw w 5 żłobkach (Nr 18, 19, 20, 23, 27) – kwota 829 103 zł – realizator Zarząd Zieleni Miejskiej

b) remont pomieszczeń w 4 żłobkach (Nr 18, 19, 23, 27) – kwota 159 000 zł

c) zakupy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego w 6 żłobkach (Nr 18, 19, 20, 23, 27, 30) – kwota 227 297 zł.

2) Zatrudnienie dodatkowego personelu opiekuńczego i specjalistycznego (terapeuci) do sprawowania opieki i terapii nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Realizacja zadań uwarunkowana była zatrudnieniem specjalistów, którzy określili potrzeby edukacyjne i zbadali możliwości psycho-fizyczne dzieci niepełnosprawnych w celu skutecznego doboru form pomocy i określenia indywidualnych planów pracy z dziećmi.