Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
10 013 935,68 PLN
Wartość dofinansowania:
3 000 000,00 PLN
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Sprawy społeczne, Zdrowie,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2009-5-13
Realizacja do:
2013-8-30
Opis projektu

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby społeczne, zdiagnozowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krakowa oraz uszczegółowione w aktualizacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień. Efektem jego realizacji jest nowopowstały budynek Domu Pomocy Społecznej o specjalistycznym profilu, przeznaczony dla osób uzależnionych oraz osób chorujących psychicznie. Budynek został w pełni wyposażony technicznie i posiada miejsce do zamieszkania i całodobowej opieki dla 60 osób. Powstały DPS stanowi pierwszą tego rodzaju placówkę w Polsce. W budynku znajdują się m.in. sale do terapii grupowej oraz indywidualnej, sala usprawnienia ruchowego, pracownia malarska. Obiekt dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.