Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 15 113 384 PLN
Wartość dofinansowania: 12 090 707 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie

Okres programowy: 2009-2014
Temat: Zdrowie, Sprawy społeczne,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2014-7-30
Realizacja do: 2017-4-30
Miejsce realizacji: Wielicka 267, Kraków Pokaż na mapie

Opis projektu

Projekt skierowany jest do osób w wieku podeszłym, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, czasowo lub trwale niesamodzielnych, wymagających pomocy, opiekunów tych osób, a także do personelu medycznego specjalizującego się w opiece długoterminowej, geriatrii oraz gerontologii.

W ramach Projektu realizowane są następujące działania merytoryczne:

1. Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia - dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów prawa, jego wyposażenie oraz zakup sprzętu medycznego, co pozwoli na podniesienie jakości i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie.

2. Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem - zadanie ukierunkowane na wsparcie pacjentów i ich opiekunów w zakresie umiejętności przydatnych w opiece długoterminowej realizowanej w środowisku własnym pacjenta, w celu poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. W ramach zadania uruchomiono wypożyczalnię sprzętu zakupionego w ramach Projektu (łóżek specjalistycznych, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, balkoników). Zakład zapewnia transport sprzętu do miejsca zamieszkania pacjenta, a także montaż i instruktarz obsługi łóżek specjalistycznych sterowanych pilotem. W ramach zadania prowadzone są również indywidualne konsultacje z opieki długoterminowej dla pacjentów i ich opiekunów. W wyniku powyższych działań osoby w wieku podeszłym mogą przebywać możliwie jak najdłużej we własnym środowisku, wśród krewnych i przyjaciół, mając jednocześnie zapewnioną niezbędną pomoc fachową.

3. Rozwój terapii zajęciowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie - w ramach zadania wdrażane są nowatorskie metody leczenia i rehabilitacji obejmujące różnego rodzaju terapie zajęciowe:

1) muzykoterapię - forma terapii posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnymi deficytami zdrowia,

2) dogoterapię - metoda terapii wzmacniająca skuteczność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez terapeutę,

3) biblioterapię - forma leczenia wykorzystująca użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej,

4) kinoterapię - metoda terapeutyczna wykorzystująca korzystny wpływ na rehabilitację i aktywność treści takich jak: odpowiednio dobrane filmy, reportaże, felietony,

5) hortiterapię (inaczej ogrodoterapię) - metoda polegająca na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin.

Rodzaje i plany terapii zajęciowych dostosowywane są do indywidualnych potrzeb pacjentów w celu umożliwienia im czynnego w nich udziału. Celem terapii zajęciowej jest zapobieganie skutkom ograniczania aktywności, która towarzyszy chorobie, a także przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym. Poprzez uczestniczenie w różnych formach aktywności zorganizowanej i celowej, osoby starsze i chore przewlekle nie pozostają bierne, nie zanika w nich inicjatywa i chęć do pracy oraz chęć nawiązywania i kontynuowania kontaktów z innymi.

4. Stworzenie i wdrożenie programu informacyjnego „Złoty wiek” – program nakierunkowany na działania edukacyjne w celu przeciwdziałaniu złemu stylowi życia, co ma w przyszłości zmniejszyć liczbę chorych, którzy będą wymagać opieki stacjonarnej. Jest to program edukacyjny realizowany w formie cyklu szkoleń dla pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych. Jego realizacja pozwoli poprawić kompetencje personelu medycznego, jak również poprawić umiejętności pacjentów i ich opiekunów w zakresie opieki nad osobą w wieku podeszłym lub przewlekle chorą. W ramach programu realizowane są następujące działania:

1) organizacja dwuletniej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy z terenu małopolski,

2) realizacja cyklu szkoleń i konferencji z zakresu opieki długoterminowej, geriatrii i gerontologii dla lekarzy,

3) stworzenie systemu wsparcia pacjentów i ich opiekunów – organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu opieki długoterminowej,

4) stworzenie wydawnictwa poświęconego opiece długoterminowej oraz geriatrii,

5) działania informacyjne mające na celu zapobieganie chorobom związanym ze stylem życia oraz zachęcające do planowania „zdrowej starości”.

5. Stworzenie i wyposażenie centrum rehabilitacji indywidualnej pacjentów opartej o nowoczesne narzędzia i techniki, organizacja szkoleń dla fizjoterapeutów i dla opiekunów, kampania informacyjno – promocyjna.

Cel główny jak i cele szczegółowe działania są implikowane globalnymi uwarunkowaniami w zakresie popularyzacji idei aktywnej i zdrowej starości oraz aktywizacji społecznej osób przewlekle chorych i zniedołężniałych.

Rezultaty Projektu: Poprawa opieki zdrowotnej osób w wieku podeszłym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej informacji na stronie: http://zlotywiek-zol-krakow.pl/o-projekcie