Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 35 783 544,29 PLN
Wartość dofinansowania: 8 050 000,05 PLN
Beneficjent:

Szpital im. G. Narutowicza

Jednostka Realizująca:

Szpital im. G. Narutowicza

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Zdrowie,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-12-1
Realizacja do: 2019-6-30

Opis projektu

Przedmiotem projektu będzie nadbudowa i rozbudowa Budynku Głównego Szpitala oraz doposażenie Szpitala im. Gabriela Narutowicza w nowoczesną aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz wyposażenie techniczne.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1: Nadbudowa i rozbudowa Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

Zadanie 2: Zakup wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych

Zakupiona zostanie wyłącznie nowoczesna aparatura medyczna oraz wyposażenie techniczne, spełniające obowiązujące standardy, wymogi jakości oraz zgodnie z najlepszą praktyką. Urządzenia będą energooszczędne i zostaną zakupione z uwzględnieniem relacji jakości do ceny. Realizacja działań w zakresie nadbudowy i rozbudowy budynku głównego oraz zakupu wyposażenia oddziałów Szpitala w nowoczesną aparaturę medyczną i wyposażenie, będzie odpowiadało na potrzeby opisane w pkt C.1. Dzięki zrealizowanym zadaniom mieszkańcy Krakowa i okolic uzyskają dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, opartych na aparaturze i wyposażeniu, dostosowanych do aktualnej wiedzy medycznej.