Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
27 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania:
7 187 399,95 PLN
Beneficjent:

Szpital im. G. Narutowicza

Jednostka Realizująca:

Szpital im. G. Narutowicza

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Zdrowie,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-12-1
Realizacja do:
2019-6-30
Opis projektu

Przedmiotem projektu będzie nadbudowa i rozbudowa Budynku Głównego Szpitala oraz doposażenie Szpitala im. Gabriela Narutowicza w nowoczesną aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz wyposażenie techniczne.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1: Nadbudowa i rozbudowa Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

Zadanie 2: Zakup wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych

Zakupiona zostanie wyłącznie nowoczesna aparatura medyczna oraz wyposażenie techniczne, spełniające obowiązujące standardy, wymogi jakości oraz zgodnie z najlepszą praktyką. Urządzenia będą energooszczędne i zostaną zakupione z uwzględnieniem relacji jakości do ceny. Realizacja działań w zakresie nadbudowy i rozbudowy budynku głównego oraz zakupu wyposażenia oddziałów Szpitala w nowoczesną aparaturę medyczną i wyposażenie, będzie odpowiadało na potrzeby opisane w pkt C.1. Dzięki zrealizowanym zadaniom mieszkańcy Krakowa i okolic uzyskają dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, opartych na aparaturze i wyposażeniu, dostosowanych do aktualnej wiedzy medycznej.