Streetwork - skuteczny kontakt z klientem

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
790 760,00 PLN
Wartość dofinansowania:
568 916,00 PLN
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Sprawy społeczne, Zdrowie,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2006-10-2
Realizacja do:
2008-3-31
Opis projektu


Projekt polegał na świadczeniu pomocy socjalnej w przestrzeni publicznej bezdomnym i młodzieży w wieku 15-24 lata, dla których ulica stanowi ośrodek życia. Osoby te odrzucając instytucje społeczne, szczególnie instytucje kontroli społecznej, ulegają wykluczeniu. 

Zadania przewidziane w projekcie objęły stworzenie platformy kontaktu z klientem opartej na innowacyjnej metodzie pracy - streetwork - oraz zastosowanie podejścia sieciowego - organizowanie instytucji i organizacji skupionych wokół problemu.

Działania projektu uzupełniając system pomocy społecznej w Krakowie, przyczyniły się do wzrostu poziomu integracji społecznej osób z grup objętych pomocą oraz wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z pozostawienie takich osób samym sobie. Wykorzystując innowacyjną metodę streetworkerzy dotarli do tych, którzy z powodu własnej postawy lub stopnia marginalizacji nie mogły lub nie chciały korzystać z oferty instytucji pomocowych, mimo iż ich sytuacja tego wymaga.