Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dynaxibility4CE - Capacities for dynamic and flexible planning for low-carbon mobility trends and policies in Central Europe

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 326 035
Wartość dofinansowania: 277 130
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Transportu Publiczego w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Drogi i transport, Ochrona środowiska,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2020-3-1
Realizacja do: 2022-5-31

Opis projektu

W projekcie pod nazwą „Dynaxibility4CE” partnerstwo tworzy trzynastu partnerów z różnych miast lub regionów europejskich z 7 państw tj.: Austrii, Belgii, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Włoch i Polski, a koordynatorem jest Lipsk (odpowiednik tut. Zarządu Transportu).

Beneficjentem po stronie Partnera Projektu jest Gmina Miejska Kraków, natomiast w Krakowie projekt będzie wdrażany przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Nowe formy mobilności, takie jak zautomatyzowana jazda lub Mobilność jako Usługa (MaaS), zacierają klasyczne definicje opcji mobilności. Skuteczna integracja tych nowych trendów w zakresie mobilności z systemami i politykami transportowymi wymaga dynamicznego planowania i elastyczności.

Rezultat

Dynaxibility4CE ma na celu zwiększenie zdolności władz odpowiedzialnych za transport publiczny do radzenia sobie z tymi nowymi trendami, poprzez opracowywanie strategii i narzędzi, które wzmacniają ich możliwości planowania, czyniąc je tym samym kluczowymi podmiotami w tworzeniu niskoemisyjnych systemów mobilności w miastach i regionach.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy partnerami projektu, tak aby stworzyć odpowiednie narzędzia dla rozpowszechniania wiedzy, świadomości i postawy, które ułatwiają lepsze planowanie w zakresie mobilności ukierunkowanej na niską emisję dwutlenku węgla, a także zmianę zachowań wpływających na wybór niskoemisyjnych form transportu poprzez nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności. Ponadto zadaniem projektu jest wskazanie i rozwój nowych narzędzi umożliwiających długofalową redukcję zanieczyszczeń.

W zakresie zadań lokalnych, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie opracuje plan działań w ramach Obszaru Funkcjonalnego (Gmina Miejska Kraków wraz z gminami ościennymi), dotyczący włączenia nowych trendów mobilności, wynikających z planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, koncepcji Mobilność jako Usługi (MaaS) oraz regulacji ograniczeń dostępu pojazdów do miast, jako elementu zintegrowanej polityki mobilności (UVAR).

Unia Europejska pokrywa w projekcie 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu stanowi 15%.

Projekt będzie stanowił również świetną okazję do promocji Miasta oraz platformę wymiany doświadczeń na arenie międzynarodowej.

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html