Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 zrealizowany
IUWMM – Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami w Aglomeracjach Wielkomiejskich Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA 2004-2006 zrealizowany
LIFE - People-Driven: Adapting Cities for Tomorrow Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
Life Cycle Program akcji wspólnotowej w dziedzinie zdrowia publicznego (2003 - 2008) 2007-2013 zrealizowany
LIFE Urbangreen Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 zrealizowany
LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
NEEST - NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie Fundusz Spójności przedakcesyjny zrealizowany
Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Projekt zintegrowany LIFE pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
RESHeat - Renawable energy system for residential building heating and electricity production Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji