Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
S.W.A-TOOL – Metodyka badania składu morfologicznego odpadów komunalnych 5 Program Ramowy Unii Europejskiej przedakcesyjny zrealizowany
STARS – Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
System ciepłowniczy miasta Krakowa Fundusz Spójności 2004-2006 zrealizowany
Szlak Lasów Miejskich Krakowa - ochrona najcenniejszych biocenoz przed nadmierną presją turystów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Urban Green Belts Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji