IUWMM – Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami w Aglomeracjach Wielkomiejskich

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
59 000 EUR
Wartość dofinansowania:
44 250 EUR
Jednostka Realizująca:

Projekt był realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:

Niemcy
Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami Zachodniej Saksonii

Finlandia

Park Naukowo-Gospodarczy w Lahti Sp. z o.o.
Rada Regionalna Päijät Häme 

Polska
Gmina Miejska Kraków
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Grecja

Prefektura Thessaloniki
Gminne Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego w Trikala (DEKA) 

Włochy
Region Emilia Romana
Uniwersytet w Bolonii - Wydział Elektroniki, Informatyki i Systemów Komputerowych

Portugalia

Agencja ds. Energii i Środowiska w Cova da Beira

Estonia

Departament Transportu i Środowiska Samorządu Miasta Tallin 

Wielka Brytania
Rada Hrabstwa Norfolk

Bułgaria

Administracja Regionalna Yambol

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2004-4-1
Realizacja do:
2007-12-31
Opis projektu


Celem przedsięwzięcia było dostarczenie skutecznych, elastycznych i praktycznych narzędzi  zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi  w kontekście ochrony środowiska w poszczególnych regionach UE. 

Projekt zakładał wypracowanie modelu gospodarki odpadami biorącego pod uwagę elementy takie jak: sektor publiczny i prywatny, zróżnicowane technologie zbierania odpadów  i recyklingu oraz różne źródła finansowania. Zakres merytoryczny podzielony został na 4 komponenty tematyczne, opracowane na podstawie  doświadczeń gmin i regionów, z których pochodzili partnerzy:

Komponent 1 Doświadczenia międzynarodowe

Komponent 2 Rozwiązania w  Regionach i wspólny rozwój

Komponent 3 Wspólne opracowanie modeli dobrych praktyk  IUWMM

Komponent 4 Upowszechnienie i promowanie transferu praktyk


Komponenty te realizowane były w oparciu o warsztaty międzynarodowe, wymianę doświadczeń, ujednolicenie metodologii, sformułowanie modeli dobrych praktyk. 

W dniach 30.11–01.12.07r. w Salonikach odbyła się podsumowująca konferencja zamykająca projekt IUWMM. Podczas konferencji wszyscy przedstawiciele instytucji biorących udział w przedsięwzięciu dokonali uroczystego podpisania dokumentu pn. Memorandum of Understanding. Dokument ten jest deklaracją kontynuowania kooperacji w zakresie propagowania, wdrażania i rozpowszechniania zasad zintegrowanego modelu zarządzania gospodarką odpadami po zakończeniu projektu IUWMM.  Jednocześnie zawiązana została w ten sposób sieć współpracy międzyregionalnej w zakresie gospodarki odpadami.