Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
70 407 939,94 PLN
Wartość dofinansowania:
36 587 284,39 PLN
Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017--
Realizacja do:
2020--
Opis projektu

Projekt pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI obejmuje m.in. remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy (rejon ul. Dymarek, Igołomskiej), budowę kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej w ul. Skotnickiej. Projektowana kanalizacja umożliwi przekierowanie ścieków z likwidowanej oczyszczalni Skotniki do centralnego układu kanalizacji miasta Krakowa. Dodatkowo powstanie sieć kolektorów sanitarnych w ul. Witkowickiej oraz w ul. Górka Narodowa, a także kanalizacja w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze. Budowę nowych elementów infrastruktury zaplanowano również na terenie osiedli: Branice, Mogiła i Pleszów. W ramach Projektu możliwa będzie również poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Kujawy. Przewidziano modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego oraz przygotowania biogazu. Powstanie nowy zbiornik osadu nadmiernego, a także zwiększy się pojemność zbiornika biogazu. Zostanie wymieniona pochodnia gazowa wraz z rurociągiem i armaturą. Dzięki planowanemu montażowi turbiny gazowej (nominalna moc elektryczna 200 kW), nadmiar wytwarzanego biogazu zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.