Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Intherwaste

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 691 730 PLN
Wartość dofinansowania: 587 970 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Ochrona środowiska, Turystyka,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-4-1
Realizacja do: 2021-3-31

Opis projektu

Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) został wybrany do dofinansowania w ramach Programu INTERREG EUROPE.

Głównym celem projektu INTHERWASTE było stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach.

Rezultat

Partnerzy projektu:

1. Lider projektu – Miasto Kordoba (Hiszpania).

2. Partner – Związek Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Wykorzystywania Zasobów Naturalnych (Belgia)

3. Partner – Miasto Porto (Portugalia)

4. Partner – Miasto Syrakuzy (Włochy)

5. Partner – Miasto Kraków (Polska)

6. Partner – Miasto Tallinn (Estonia) Krótki opis działań projektowych;

Projekt był podzielony na następujące fazy:

1) Faza I – poświęcona została wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Partnerami – Miastami na temat funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, rozpowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wdrażania działań edukacji ekologicznej wśród mieszkańców jako wytwórców odpadów. Przeprowadzone zostały warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty studyjne, wymiany pracowników, opracowywanie planów działań/wdrażania dobrych praktyk.

2) Faza II – polegała na monitorowaniu wdrażania planów działań oraz w uzasadnionych przypadkach na akcjach pilotażowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: INTHERWASTE