Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT AIR

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 82 718
Wartość dofinansowania: 82 718
Okres programowy: 2009-2014
Temat: Ochrona środowiska,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-5-
Realizacja do: 2017-4-

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie konsultacji z Norweskim Instytutem Meteorologicznym w zakresie koncepcji zastosowania i wdrożenia modułu meteorologicznego modelu dyspersji proponowanego w ramach projektu pn.: "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" oraz opracowanie podstaw systemu informowania mieszkańców Krakowa o rezultatach projektu ze szczególnym uwzględnieniem modelu przewietrzania z wykorzystaniem doświadczeń Norweskiego Instytutu Meteorologicznego w zakresie polityki informacji o ochronie powietrza.

Kolejnym celem projektu było pozyskanie wiedzy na temat zastosowania danych przestrzennych z różnych źródeł w nowoczesnym procesie planowania przestrzennego oraz zarządzania środowiskiem miejskim. Osiągnięcie rezultatów projektu było możliwe poprzez: badania i konsultacje (tj. testowanie możliwości wdrożenia modelu przewietrzania miasta wysokiej rozdzielczości udostępnionego przez Darczyńców); konsultacje darczyńców w zakresie koncepcji zastosowania i wdrożenia modułu meteorologicznego modelu dyspersji proponowane przez Wykonawców; opracowanie podstaw systemu informowania mieszkańców Krakowa o rezultatach projektu ze szczególnym uwzględnieniem modelu przewietrzania; udział darczyńców w konferencjach organizowanych przez Beneficjenta; udział Beneficjentów w wizytach studyjnych; działania informacyjne.

Dodatkowo w projekcie zaplanowane było rozpowszechnienie jego rezultatów i przeprowadzenie konsultacji w obszarach z podobnymi problemami jakości powietrza szczególnie w zasięgu „hot spotu” Europy Środkowej. W tym celu  odbyły się seminaria krajowe w szczególnie narażonych miastach Śląska, a także  konferencje i seminaria w Republice Czeskiej (Ostrawa), z udziałem partnera z Norwegii.