Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
63 079 220,58 PLN
Wartość dofinansowania:
23 413 372,14 PLN
Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2013-1-1
Realizacja do:
2015-12-31
Miejsce realizacji:
ul. Dymarek 9, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt obejmował kontrakt usługowy na Inżyniera Kontraktu oraz 2 kontrakty na roboty:

1. Kontrakt 1.  Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Kujawy, obejmujący modernizację i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków Kujawy.

W zakres zadania wchodzi: zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem realizacji Kontraktu nr 1 jest uzyskanie wyższej efektywności oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Kujawy, pozwalające na spełnienie warunków Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie usuwania związków azotu.

2. Kontrakt 2. Budowa kanalizacji, obejmujący:

  • budowę kanalizacji  w ul. Glogera:  DN 500 i DN 600 o łącznej długości 1,0 km
  • budowę kanalizacji w ul. Obozowej:  DN 300mm o długości 0,5 km
  • budowę kanalizacji w ul. Wyciąskiej:  DN 300 mm o  długości 1,0 km.

Więcej informacji na stronie: http://www.mpwik.krakow.pl