CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności”

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
3 651 000 EUR
Wartość dofinansowania:
1 650 000 EUR
Jednostka Realizująca:


Urząd Miasta Krakowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
firma Forms Group

Okres programowy:
2002-2006
Temat:
Drogi i transport, Ochrona środowiska,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2005-2-1
Realizacja do:
2009-1-31
Opis projektu


Inicjatywa CIVITAS adresowana jest do miast, które chcą wpływać na realizowaną politykę transportową i podążać w kierunku "czystego" transportu miejskiego.

Program CIVITAS II, w ramach którego realizowane są cztery projekty: CARAVEL, SUCCESS, MOBILIS i SMILE, to rozwojowe, czteroletnie przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe. Jego celem jest wprowadzenie w życie idei zrównoważonego rozwoju metropolii poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć takich jak:

  • wprowadzenie do komunikacji miejskiej pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (sprężony gaz ziemny),
  • sukcesywne rozszerzanie strefy ograniczonego ruchu,
  • wspieranie czystych systemów transportu indywidualnego (rowery),
  • realizacja pakietu działań edukacyjno - promocyjnych.

Kraków jest jednym z czterech partnerów projektu CARAVEL i jego aktywność w ramach programu objęła 18 działań technicznych. Pozostali członkowie konsorcjum projektu CARAVEL to: Genua (Włochy), Burgos (Hiszpania) oraz Sztuttgart (Niemcy).