Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24

Programy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
logo
Informacje o projekcie
Wartość:
1 982 160,94 PLN
Wartość dofinansowania:
690 769,93 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Inwestycji Miejskich

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2018-7-17
Realizacja do:
2019-12-31
Opis projektu

W projekcie przewiduje się następujące prace termomodernizacyjne: modernizację instalacji CO, wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z dostosowaniem do wymagań normy PNEN 124641:2012, modernizację systemu wentylacji,   ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej, ocieplenie ścian piwnic,  modernizację systemu CWU (zmiana źródła ciepła na węzeł cieplny MPEC) oraz inne prace budowlane.