Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
82 979 357,68 PLN
Wartość dofinansowania:
36 620 479,28 PLN
Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2007-1-1
Realizacja do:
2015-12-31
Opis projektu

W skład projektu wchodzą:

Kontrakty na budowę:

Kontrakt I Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa wschód
Kontrakt II Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Rollego do Stoczniowców w Krakowie
Kontrakt III Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Czarodziejskiej do Wilgii w Krakowie
Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej w latach 2007 -2012
Kontrakt V Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka w Krakowie

Kontrakty usługowe:

Kontrakt VI Inżynier dla Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap III"

Kontrakt VII Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap III".

 

Więcej informacji na stronie: http://www.mpwik.krakow.pl