Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Urban Green Belts

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 441 496 PLN
Wartość dofinansowania: 375 272 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Ochrona środowiska, Rewitalizacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-6-1
Realizacja do: 2019-5-31

Opis projektu

W projekcie pod nazwą „UGB - Urban Green Belts” partnerstwo tworzyło dziesięć miast lub regionów europejskich z 7 państw tj.: Węgier, Austrii, Czech, Słowenii, Chorwacji, Włoch i Polski, a koordynatorem był Budapeszt (XII dzielnica). Beneficjentem po stronie Partnera Projektu była Gmina Miejska Kraków, natomiast w Krakowie projekt był wdrażany przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W ramach działań lokalnych Zarząd Zieleni Miejskiej realizował projekt pilotażowy WITKOWICE GLL (Witkowice Green Living Lab) na terenie Lasu Witkowickiego. Projekt polegał m.in. na rewitalizacji istniejącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wdrożeniu innowacyjnych kierunków edukacji przyrodniczej. Planowane działania obejmowały instalację: urządzeń terenowych (zaprojektowanych z wykorzystaniem lokalnych materiałów naturalnych jak drewno i kamień), tablic informacyjnych do ścieżek edukacyjnych zapewniających realizację bogatego programu edukacyjnego i rekreacyjnego, kładki względnie mostku pieszo-rowerowego nad rzeką/potokiem Bibiczanką.

Ponadto umocnione i zabezpieczone zostały ścieżki, wykonane miejsca postojowe dla rowerów oraz pojazdów samochodowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostały również postawienia elementów małej architektury z drewna okrągłego, a także niezbędnych dla wdrożenia aplikacji mobilnej - elementów terenowych.

Partnerzy projektu utworzyli platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach. Wypracowane na poziomie międzynarodowym propozycje działań były następnie wdrażane na poziomie lokalnym.

Unia Europejska pokryła w projekcie 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu stanowił 15%. Projekt stanowił również świetną okazję do promocji Miasta oraz miejskich terenów zielonych na arenie międzynarodowej.

Rezultat

Wymiernym efektem udziału Krakowa w projekcie jest zrewitalizowana i uzupełniona infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz edukacyjna na terenie parku leśnego Witkowice. Powstała ona w oparciu o wymianę doświadczeń dotyczących rewitalizacji miejskich terenów zielonych i tworzenia zintegrowanych modeli zarządzania zielenią miejską, i współpracę w tym zakresie z lokalnymi interesariuszami i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Końcowym efektem było wykreowanie i promocja nowego terenu turystyczno-rekreacyjnego w strukturach zieleni publicznej Krakowa, dostępnego i atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców całego miasta, jak i turystów.

Efektem uczestnictwa w projekcie jest także opracowanie metody/strategii skutecznych praktyk współpracy z interesariuszami, która będzie zastosowana na innych obszarach miejskich w zakresie zarządzania zieloną przestrzenią miejską.

Badanie bazowe  zawierające syntezę 7 lokalnych ocen partnerów projektowych [PDF]

 

UGB logo
urban green belts logo
UGB logo