Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

CASE – Cities Against Social Exclusion (CASE – Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu)

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 788 000,00 EUR
Wartość dofinansowania: 90 904,00 EUR
Jednostka Realizująca:


Wydział Spraw Społecznych

Miasta partnerskie:
Pecs (Węgry),
Hamburg i Gelsenkirchen (Niemcy),
Ołomuniec (Czechy),
Komarno (Słowacja),
Arad (Rumunia).

Okres programowy: 2004-2006
Temat: Sprawy społeczne, Rewitalizacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2005-7-1
Realizacja do: 2007-12-31

Opis projektu


Celem projektu było opracowanie „Modelowej Strategii Rewitalizacji” dzielnic poprzemysłowych zagrożonych degradacją i wykluczeniem społecznym oraz zebranie „dobrych praktyk” w radzeniu sobie z tymi problemami. 

W Krakowie strefą docelową projektu była Nowa Huta, ze szczególnym uwzględnieniem czterech rejonów: os. Górali, os. Złotej Jesieni, ulica Sikorki, ulica Kantorowicka. Projekt realizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z partnerem naukowym, Instytutem Socjologii UJ, który prowadził badania socjologiczne w wybranych rejonach Nowej Huty. Istotnym elementem realizacji projektu CASE była współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w Nowej Hucie.

„Modelowa Strategia Rewitalizacji” została przygotowana przy udziale wszystkich miast partnerskich, jednakże to właśnie Kraków dostarczył najbardziej ciekawych rozwiązań, które stały się podstawą do opracowanie dokumentu.