Kwartał Św.Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
24 556 530,10 PLN
Wartość dofinansowania:
11 672 167,35 PLN
Jednostka Realizująca:

Muzeum Inżynierii Miejskiej

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Kultura, Rewitalizacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2007-2-28
Realizacja do:
2010-9
Miejsce realizacji:
Św. Wawrzyńca, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Kompleks zajezdni tramwajowych z 2 poł. XIX i pocz. XX w., którego dotyczy projekt, leży na terenie uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta", na krakowskim Kazimierzu, i wpisany jest do rejestru zabytków oraz na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach działań, mających na celu przywrócenie świetności temu zabytkowi, wykonano kompleksową rewaloryzację zabudowy poprzemysłowej wraz z jej adaptacją dla funkcji muzealnych. Przeprowadzono prace budowlano-konserwatorskie przy 8 obiektach w zespole - 7 zabytkowych budynków (E, F, B, C, D, J, H) oraz zabytkowy dziedziniec i plac manewrowy.

Projekt zakładał zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu podniesienie standardu usług poprzez utworzenie przestrzeni ekspozycyjnych umożliwiających innowacyjny sposób prezentacji unikatowych obiektów z obszaru techniki:  komunikacji miejskiej, w tym największa w Polsce kolekcja 13-stu w pełni sprawnych technicznie i dopuszczonych do ruchu odrestaurowanych wagonów tramwajowych z 1. połowy XX w., drukarstwa, gospodarstwa domowego, techniki biurowej oraz największa w Polsce kolekcja w muzeach publicznych polskiej motoryzacji.

Ponadto część przedsięwzięć Muzeum, realizowanych dotąd poza siedzibą ze względu na ograniczenia ekspozycyjne będzie mogła być realizowana w kwartale św. Wawrzyńca: wystawy interaktywne z zakresu historii nauki i techniki, przygotowane i udostępnione jako pierwsze w Polsce, strefa science-centre tj. interaktywne wystawy umożliwiające samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów pozwalających poznać zjawiska przyrodnicze i prawa fizyki.

Nowa, innowacyjna w skali regionalnej oferta ekspozycyjna i edukacyjna przyczynić się ma do popularyzacji nauki, techniki oraz przedsięwzięć kulturalnych.