Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Vitalcities

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 261 861
Wartość dofinansowania: 222 582
Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sport, Rewitalizacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2015-9-15
Realizacja do: 2018-3-15

Opis projektu

Projekt miał na celu wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta planu przemiany przestrzeni miejskiej dzięki promocji sportu oraz zdrowego stylu życia oraz wskazanie drogi, w jaki sposób wdrażać działania społeczności lokalnej oraz zastosować nowoczesną technologię, tak by stworzyć przestrzeń publiczną przyjazną aktywności fizycznej i uprawianiu sportu.

W skali lokalnej głównym celem było opracowanie metody powołania Lokalnej Grupy Wsparcia (I faza projektu) składającej się z interesariuszy oraz stworzenie Lokalnego Planu Działania (II faza projektu) dla wybranego obszaru.

logo
logo projektu
logo