Vitalcities

Programy
Informacje o projekcie
Logo projektu:
logo
Wartość:
255 772
Wartość dofinansowania:
217 406
Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sport, Rewitalizacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2015-9-15
Realizacja do:
2018-3-15
Opis projektu

Projekt ma na celu wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta planu przemiany przestrzeni miejskiej dzięki promocji sportu oraz zdrowego stylu życia oraz wskazać drogę, w jaki sposób wdrażać działania społeczności lokalnej oraz zastosować nowoczesną technologię, tak by stworzyć przestrzeń publiczną przyjazną aktywności fizycznej i uprawianiu sportu.

W skali lokalnej głównym celem jest opracowanie metody powołania Lokalnej Grupy Wsparcia (I faza projektu) składającej się z interesariuszy oraz stworzenie Lokalnego Planu Działania (II faza projektu) dla wybranego obszaru.