Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Edycja I,II,III)

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2015-5-1
Realizacja do: 2018-6-30

Opis projektu

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.1

I Edycja:

Okres realizacji: 01.05.2015 - 30.06.2016

Wartość projektu: 3 108 000 zł

Dofinansowanie UE: 2 641 800 zł (85%)

Wkład krajowy: 466 200 zł (15%)

II Edycja:

Okres realizacji: 01.01.2016-30.06.2017

Wartość projektu: 9 801 632,97 zł

Dofinansowanie UE: 8 331 388,02 zł (85%)

Wkład krajowy: 1 470 244,95 (15%)

III Edycja:

Okres realizacji: 01.01.2017-30.06.2018

Wartość projektu: 4 461 889,37 zł

Dofinansowanie UE: 3 792 605,96 zł (85%)

Wkład krajowy: 669 283,41 (15%)

Projekty „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowane były do osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., spełniających kryterium: osoby długotrwale bezrobotnej, osoby niepełnosprawnej, osoby powyżej 50 r.ż., osoby o niskich kwalifikacjach oraz do kobiet.

Celem projektów było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez objęcie uczestnika projektu usługami i instrumentami rynku pracy służącymi zwiększeniu szans na podjęcie pracy.