Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodźców Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Edukacja w dobrym stylu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Eko-Chemik Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Europejska Alternatywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Europejska Perspektywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006 zrealizowany
Europejsko – Chińska sieć współpracy w celu doskonalenia dziedziny gospodarki odpadami komunalnym Program ASIA- PRO ECO II współfinansowany przez Biuro Współpracy EUROPAID 2004-2006 zrealizowany
Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2011 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Filmowa Małopolska Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT AIR Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Hospitality Counts! Program "Uczenie się przez całe życie" (LLP) 2007-2013 zrealizowany
ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
IUWMM – Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami w Aglomeracjach Wielkomiejskich Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA 2004-2006 zrealizowany
IX Wielka Parada Smoków, Poszukiwanie Przodków Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez GMK Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Innowacyjność na rzecz tworzenia w Unii Europejskiej warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym Dyrekcja Generalna - Sieci komunikacyjne, treści i technologie (CNECT) 2007-2013 zrealizowany
Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Kon-Tiki Live In Concert Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany