Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CENTRAL MARKETS - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2007-2013 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 zrealizowany
CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Chorus. Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej Program URBACT 2004-2006 zrealizowany
CITISPYCE- Zwalczanie nierówności poprzez innowacyjne społeczne praktyki na rzecz młodych ludzi w miastach Europy 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Czysty Kraków - lepsze życie Mechanizm Finansowy EOG (2004-2009) 2004-2009 zrealizowany
DAĆ SZANSĘ Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Daj szansę! Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany