Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 8 015 392,02 PLN
Wartość dofinansowania: 7 213 852,81 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-1-2
Realizacja do: 2019-12-31

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie CKZ w branży A na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT oraz rozwijanie oferty szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

CKZ będzie realizowało zadania działając jako partner placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instytucji rynku pracy i uczelni w celu powiązania kształcenia zawodowego z otoczeniem społ.-gosp., zbliżenia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy i reagowania na zachodzące zmiany. Rozwijane będą umiejętności praktyczne, zdobywane doświadczenia zawodowe uczniów  
u pracodawców, planowana kariera zawodowa. CKZ będzie pracowało cały rok i realizowało: kursy/szkol. dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniów u pracodawców, szkol./kursy doskonalące nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na terenie ZIT.

Szkoły wiodące: ZS Ekonomicznych nr 2, ZS Poligraficzno-Medialnych. Szkoły współpracujące: ZS Chemicznych, ZS Ekonomicznych nr 1, ZS nr 1, ZS Inżynierii Środowiska i Melioracji, ZS Mechanicznych nr 2, SOSW dla Niewidomych i Słabowidzących, SOSW dla Niesłyszących.