Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 6 869 645,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 182 680,50 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-1-2
Realizacja do: 2019-12-31

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie CKZ w branży M na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.   

CKZ będzie realizowało zadania działając jako partner placówek prowadzących kształcenie  zawodowe, instytucji rynku pracy i uczelni w celu powiązania kształcenia zawodowego  z otoczeniem społ.-gosp., zbliżenia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy i reagowania na zachodzące zmiany. Rozwijane będą umiejętności praktyczne, zdobywane doświadczenia zawodowe uczniów  
u pracodawców, planowana kariera zawodowa. CKZ będzie pracowało cały rok i realizowało: kursy/szkol. dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniów u pracodawców, szkol./kursy doskonalące nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na terenie ZIT.

Placówki wiodące: Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Mechanicznych nr 1. Szkoły współpracujące: ZS Mechanicznych nr 2, ZS Mechanicznych nr 3, ZS nr 1, ZSZ PGNIG.