Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
6 869 645,00 PLN
Wartość dofinansowania:
6 182 680,50 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2017-1-2
Realizacja do:
2019-12-31
Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie CKZ w branży M na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.   

CKZ będzie realizowało zadania działając jako partner placówek prowadzących kształcenie  zawodowe, instytucji rynku pracy i uczelni w celu powiązania kształcenia zawodowego  z otoczeniem społ.-gosp., zbliżenia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy i reagowania na zachodzące zmiany. Rozwijane będą umiejętności praktyczne, zdobywane doświadczenia zawodowe uczniów  
u pracodawców, planowana kariera zawodowa. CKZ będzie pracowało cały rok i realizowało: kursy/szkol. dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniów u pracodawców, szkol./kursy doskonalące nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na terenie ZIT.

Placówki wiodące: Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Mechanicznych nr 1. Szkoły współpracujące: ZS Mechanicznych nr 2, ZS Mechanicznych nr 3, ZS nr 1, ZSZ PGNIG.