CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network

Programy
Informacje o projekcie
Logo projektu:
logo
Wartość:
792 000
Wartość dofinansowania:
673 000
Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Administracja, Strefy aktywności,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-6-1
Realizacja do:
2019-5-31
Opis projektu

Głównym celem projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network) jest podniesienie umiejętności i kompetencji biznesowych celem szerzenia innowacji gospodarczych i społecznych w Europie Centralnej.

Jednym z rezultatów będzie opracowanie i wdrożenie modeli tworzenia sieci współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, jednostkami otocznia biznesu (job) i organizacjami pożytku publicznego. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie całościowej koncepcji inspirowania młodych ludzi do zostania przedsiębiorcami oraz ich wsparcia poprzez podniesienie ich umiejętności i kompetencji biznesowych w ścisłym powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionów partnerskich.

Projekt CERIecon jest realizowany w partnerstwie z takimi miastami jak: Wiedeń (jako lider), Veneto, Stuttgart, Bratysława, Brno oraz Rijeka. W każdym z miast partnerskich w projekcie uczestniczą dwa typy organizacji:

• eksperckie (uczelnie albo izby przemysłowo-handlowe), które będą odpowiedzialne za wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji i każda z nich przeszkoli co najmniej 20 start-upów oraz

• polityczno-strategiczne (urzędy miasta albo regionu lub ewentualnie reprezentujące je agencje), które zagwarantować mają trwałość projektu w czasie. W Krakowie Urząd Miasta współpracować będzie z Izbą Przemysłowo-Handlową.