Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 775 000
Wartość dofinansowania: 660 000
Okres programowy: 2014-2020
Temat: Administracja, Strefy aktywności,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-6-1
Realizacja do: 2019-5-31

Opis projektu

Głównym celem projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network) było podniesienie umiejętności i kompetencji biznesowych celem szerzenia innowacji gospodarczych i społecznych w Europie Centralnej.

Jednym z rezultatów było opracowanie i wdrożenie modeli tworzenia sieci współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, jednostkami otocznia biznesu (job) i organizacjami pożytku publicznego. Projekt zakładał opracowanie i wdrożenie całościowej koncepcji inspirowania młodych ludzi do zostania przedsiębiorcami oraz ich wsparcia poprzez podniesienie ich umiejętności i kompetencji biznesowych w ścisłym powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionów partnerskich.

Projekt CERIecon był realizowany w partnerstwie z takimi miastami jak: Wiedeń (jako lider), Veneto, Stuttgart, Bratysława, Brno oraz Rijeka. W każdym z miast partnerskich w projekcie uczestniczyły dwa typy organizacji:

• eksperckie (uczelnie albo izby przemysłowo-handlowe), które były odpowiedzialne za wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji i każda z nich przeszkoliła co najmniej 20 start-upów oraz

• polityczno-strategiczne (urzędy miasta albo regionu lub ewentualnie reprezentujące je agencje), które gwarantowały trwałość projektu w czasie. W Krakowie Urząd Miasta współpracował z Izbą Przemysłowo-Handlową.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html

logo ceriecon
logo ceriecon
logo ceriecon