Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 2 389 365,35 PLN
Wartość dofinansowania: 2 150 381,33 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-1-2
Realizacja do: 2019-12-31

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie CKZ w branży B na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.   

CKZ będzie realizowało zadania działając jako partner placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instytucji rynku pracy i uczelni w celu powiązania kształcenia zawodowego z otoczeniem społ.-gosp., zbliżenia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy i reagowania na zachodzące zmiany. Rozwijane będą umiejętności praktyczne, zdobywane doświadczenia zawodowe uczniów  
u pracodawców, planowana kariera zawodowa. CKZ będzie pracowało cały rok i realizowało: kursy/szkol. dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniów u pracodawców, szkol./kursy doskonalące nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na terenie ZIT.

Placówki wiodące: Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. Szkoła współpracująca: ZS Budowlanych nr 1.