Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 9 792 412,96 PLN
Wartość dofinansowania: 8 764 209,56 PLN
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2008-6-1
Realizacja do: 2011-12-31
Miejsce realizacji: Józefińska 14, Kraków Pokaż na mapie

Opis projektu


Projekt był adresowany do dwóch grup społecznych - osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze lub rodziny zastępcze. Powodem wyboru takiej grupy docelowej były zaobserwowane trudności z aktywizacją zawodową tych osób. Wśród zaplanowanych działań pojawiły się:

- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

- warsztaty terapii zajęciowej przygotowujące do wykonywania zawodu (np. krawca, ogrodnika, stolarza, fryzjera, itp.),

- 10 punktów informacji prawnej służące przywróceniu samodzielności życiowej,

- specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i zawodowych.


Realizacja projektu zakładała skrócenie czasu oczekiwania na poradnictwo specjalistyczne oraz wzrost samodzielności finansowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wychowanków ośrodków opiekuńczych wkraczających w dorosłe życie.