Aktywni społecznie, przedsiębiorczy w zawodzie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
9 792 412,96 PLN
Wartość dofinansowania:
8 764 209,56 PLN
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-6-1
Realizacja do:
2011-12-31
Miejsce realizacji:
Józefińska 14, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu


Projekt był adresowany do dwóch grup społecznych - osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze lub rodziny zastępcze. Powodem wyboru takiej grupy docelowej były zaobserwowane trudności z aktywizacją zawodową tych osób. Wśród zaplanowanych działań pojawiły się:

- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

- warsztaty terapii zajęciowej przygotowujące do wykonywania zawodu (np. krawca, ogrodnika, stolarza, fryzjera, itp.),

- 10 punktów informacji prawnej służące przywróceniu samodzielności życiowej,

- specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i zawodowych.


Realizacja projektu zakładała skrócenie czasu oczekiwania na poradnictwo specjalistyczne oraz wzrost samodzielności finansowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wychowanków ośrodków opiekuńczych wkraczających w dorosłe życie.