Aktywny Start Młodzieży

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
900 350 PLN
Wartość dofinansowania:
653 654,10 PLN
Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2005-6-1
Realizacja do:
2006-5-31
Miejsce realizacji:
Wąwozowa 34, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Celem projektu było zapobieganie bezrobociu osób młodych przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego oraz promocję postaw przedsiębiorczych. W projekcie zostały objęte wsparciem osoby młode w wieku do 25 roku życia, chcące zdobyć staż zawodowy lub założyć działalność gospodarczą. Jednocześnie pozostające w rejestrze osób bezrobotnych GUP w Krakowie przez okres do 24 miesięcy oraz osoby w wieku do 27 roku życia, którym nie upłynął okrez 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

Projekt został opracowany tak, aby wsparcie udzielane w nim miało charakter kompleksowy i było dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości jego uczestników. W ramach projektu zostały zorganizowane staże zawodowe, szkolenie z zakresu przygotowania i oceny dokumentacji biznesowej. Ponadto można było otrzymać jednorazowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem dot. podjęcia działalności gospodarczej.

Projekt został zrealizowany w ramach programu SPO RZL Działanie 1.3. "Perspektywy dla młodzieży".